Presentatie afbeelding
Scores indicatoren Mens & Maatschappij
Gemeente Aa en HunzeNederland
Minima7,05,5
Onderwijs8,46,5
Sociale zekerheid5,56,1
Gender gelijkheid7,47,4
Gezondheid6,15,8
Sport6,56,3
Burgerparticipatie6,65,7
Veiligheid8,36,3
Eenheid: score