Presentatie afbeelding
Scores indicatoren Duurzaamheid
Gemeente Aa en HunzeNederland
Minima7,05,5
Onderwijs8,46,5
Sociale zekerheid5,56,1
Gendergelijkheid7,47,4
Gezondheid6,15,8
Sport6,56,3
Burgerparticipatie6,65,7
Veiligheid8,36,3
Lucht9,98,0
Natuur5,34,2
Huishoudelijk afval4,56,8
Afvalscheiding7,35,5
Energiegebruik6,67,9
Energiebesparing5,25,2
CO2 woningen2,23,0
Hernieuwbare energie3,32,2
Vervoerswijze1,83,9
CO2 wegverkeer5,56,5
Werkloosheid8,48,1
Jeugdwerkloosheid7,26,7
Werkgelegenheid3,36,7
Solvabiliteit10,04,1
Woonlasten8,46,8
Water4,53,2
Eenheid: score