Presentatie afbeelding
Scores indicatoren Duurzaamheid
Gemeente ZeewoldeNederland
Minima7,05,5
Onderwijs7,56,5
Sociale zekerheid6,96,1
Gendergelijkheid7,77,4
Gezondheid6,35,8
Sport6,06,3
Burgerparticipatie5,65,7
Veiligheid7,46,3
Lucht9,18,0
Natuur5,04,2
Huishoudelijk afval6,16,8
Afvalscheiding6,85,5
Energiegebruik9,57,9
Energiebesparing5,45,2
CO2 woningen4,63,0
Hernieuwbare energie9,62,2
Vervoerswijze6,83,9
CO2 wegverkeer4,06,5
Werkloosheid8,48,1
Jeugdwerkloosheid7,06,7
Werkgelegenheid8,36,7
Solvabiliteit10,04,1
Woonlasten6,96,8
Water5,63,2
Eenheid: score