Presentatie afbeelding
Transities Mens & Maatschappij
Verschil met eerste metingScore indicatoren [score]Indicatoren
Minima-0,77,0Minima
Onderwijs2,58,4Onderwijs
Sociale Zekerheid-0,75,5Sociale zekerheid
Gendergelijkheid0,97,4Gender gelijkheid
Gezondheid6,1Gezondheid
Sport0,36,5Sport
Burgerparticipatie0,66,6Burgerparticipatie
Veiligheid1,18,3Veiligheid